Nu bliver det lettere at købe tilladelse til at køre privat i varebiler

Ny dagsbevisapp fra Motorstyrelsen gør det lettere at købe dagsbeviser, der giver grønt lys til at benytte gulpladebiler til private formål.

En ny dagsbevisapp fra Motorstyrelsen gør det lettere at købe dagsbeviser, der giver tilladelse til at benytte en varebil til fx at køre en tur på genbrugspladsen. Den nye app hedder Dagsbevis og er langt mere brugervenlig og stabil end den tidligere app med samme navn.

”Vi er meget glade for at kunne præsentere den nye app, fordi den er langt mere stabil og brugervenlig end den gamle. Vi har gennem de seneste år oplevet en stor stigning i antallet af købte dagsbeviser, og med en ny og forbedret app kan vi yde en bedre service over for borgere og virksomheder”, siger underdirektør Claus Holm fra Motorstyrelsen, der har samarbejdet med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen om appen.

Det er typisk håndværkere og andre med adgang til varebiler, der køber dagsbeviser. Med et dagsbevis må de bruge en gulpladebil til at flytte møbler, køre på ferie eller til andre private formål.

I 2020 blev der købt dagsbeviser til 97.000 dage svarende til en stigning på 111 procent i forhold til 2015. Tendensen er fortsat i første halvår af 2021, hvor der er købt flere end 53.000 dagsbeviser.

Dagsbeviser kan købes via appen Dagsbevis eller online via skat.dk.

”Vi forventer, at flere og flere vil benytte vores app til at købe dagsbeviser, fordi den nye app fungerer meget bedre end den gamle. Det er vigtigt at huske at købe dagsbeviser, hvis man vil køre privat i varebiler, for det kan blive dyrt, hvis man ikke følger reglerne”, siger Claus Holm.

Læs mere

Den 1. juli 2021 nedsættes grænsen for at modtage kontantbeløb til Kr. 20.000

En stramning af hvidvaskloven træder i kraft den 1. juli 2021 og det medfører blandt andet at det fra den dato ikke længere er tilladt at modtage mere end Kr. 20.000.

Står du som bilkøber derfor og regner med, at du helt eller delvist kan betale mere end Kr. 19.999,- i forbindelse med køb af bilen skal du være opmærksom på dette ikke er muligt. Dette gælder også selvom du betaler over flere rater i løbe af en periode frem til levering af bilen.

Som bilforhandler skal du være opmærksom på at du uanset årsag ikke må modtage mere end Kr. 19.999 i kontanter alt andet vil være brud på hvidvaskloven. Handler du med udenlandske bilkøbere skal du som forhandler desuden være opmærksom på det fra den 1. juli heller ikke længere er tilladt at modtage 500 euro sedler, hvorfor du heller ikke vil kunne aflevere dem i banken. Overtrædelse af hvidvaskloven straffes med bøde på 25 procent af det beløb der overskrider kontantgrænsen, dog minimum Kr. 10.000 og straffen udmåles efter normal praksis pr. transaktion. Det betyder at flere biler i en samlet handel eller betaling i flere rater over en periode ligeledes er omfattet af loven og vil blive betragtet som en fælles transaktion og dermed ikke må overstige Kr. 19.999!

Læs mere

Skatteministeriet taber sag om solidarisk hæftelse for registreringsafgift!

Dansk Bilforhandler Union DBFU har den 7. juni 2021 vundet en sag, der sammen med et medlem blev anlagt mod Skatteministeriet ved domstolene om en forhandlers hæftelse for registreringsafgift i forbindelse med anvendelse af en eksterne afgiftsberegner, som havde værdifastsat køretøjerne og angivet registreringsafgiften til Motorstyrelsen, men efter Motorstyrelsens opfattelse for lavt.

Det er Dansk Bilforhandler Union DBFU’s vurdering, at dommen må få betydning for alle de øvrige tilsvarende sager om solidarisk hæftelsesansvar, hvor Motorstyrelsen har gjort et krav gældende overfor bilforhandlere.

Da baggrunden for dommen skyldes at, Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle, fremgår det ikke af dommen, om Skatteministeriet er enig i alle synspunkterne, som blev gjort gældende i sagen. Vi forventer derfor, at Motorstyrelsen udsender et styresignal, hvoraf det kommer til at fremgå, under hvilke betingelser afgørelserne om krav på hæftelse for registreringsafgiften kan blive genoptaget.

Læs mere

Husk at bestille ekstra nummerplade til bilen i god tid inden sommerferien

Motorstyrelsen oplever markant stigende interesse for ekstra nummerplader og opfordrer derfor bilejerne til at bestille dem tre uger før sommerferien.

Hvis du skal have cyklen med på sommerferie eller medbringe en bagageboks, skal du huske at bestille en ekstra nummerplade i god tid hos Motorstyrelsen.

”Mange danskere vælger at medbringe deres cykler, når de fx kører på sommerferie, og det er ærgerligt, hvis de ikke når at få den ekstra nummerplade, før de skal af sted. Der er leveringstid på ekstra nummerplader, og derfor vil jeg opfordre bilejerne til at bestille pladerne tre uger før, de skal bruge dem”, siger Claus Holm, underdirektør i Motorstyrelsen.

Den ekstra nummerplade, som også kaldes den tredje nummerplade, skal benyttes, hvis den bageste nummerplade på bilen er helt eller delvist dækket. Det bliver den, hvis man sætter en cykelholder eller en bagageboks bag på bilen.

Danskerne anskaffer sig i stigende grad ekstra nummerplader til deres biler, så de kan tage cyklerne med på ferie. I 2020 blev der bestilt 96.000 ekstra nummerplader, og alene i de seneste tre år er der sket en stigning på knap 50 procent.

”Tendensen har været opadgående gennem flere år, men den meget store stigning i det seneste år skyldes formentlig, at flere danskere har holdt ferie i Danmark på grund af corona”, siger Claus Holm.

Læs mere om den tredje nummerplade, og hvordan den bestilles.

Motorstyrelsen blev etableret 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger omkring 390 medarbejdere.

Læs mere

Dansk Bilforhandler Union og Clever i nyt samarbejde

Dansk Bilforhandler Union (DBFU) og Clever har indgået et samarbejde, der skal gøre det nemmere for brugtbilkøberne i Danmark at køre på el.

Dansk Bilforhandler Union er en brancheforening for brugtbilsforhandlere i Danmark, som har et fælles ønske om at øge forbrugernes tillid til markedet for brugte biler. Clever er ejet af de andelsejede energiselskaber Andel og NRGi og har tilbudt ladeløsninger til elbiler og Plug-in Hybridbiler i Danmark siden 2009. Clever er Danmarks førende udbyder af ladeløsninger og sammen med Dansk Bilforhandler Union, er ønsket at gøre det nemmere for brugtbilskøberne at skifte til el.

Læs mere

Motorstyrelsen retter oplysninger om brændstofforbrug

En række borgere og virksomheder har fået forkerte opkrævninger på grøn ejerafgift, fordi deres biler har været registreret med forkert brændstofforbrug i Motorregistret. Det bliver nu rettet.

Motorregistret har i en periode været ramt af en teknisk fejl, som betød, at en række køretøjer blev registreret med forkerte oplysninger om køretøjets brændstofforbrug. Det førte til, at brugerne af køretøjerne fik forkerte opkrævninger på grøn ejerafgift.

Læs mere

Bilbranchen er lukket

Bilbranchen er lukket, så Dansk Bilforhandler Unions formand Jeppe Ruby Laursen og hans kolleger kan ikke få lov til at have kunder i deres forretninger. Når bilforhandlerne ikke kan få kunder i deres butikker, kan de ikke sælge biler.

Men med et salgsareal på over 1200 kvm. har eksempelvis Jeppe rig mulighed for at holde en meget god afstand mellem kunderne. En åbning af denne type forretning ville dermed ikke betyde, at smittetrykket stiger voldsomt, og det ville give god mening for samfundsøkonomien.

Læs mere

Bilforhandlerne må gerne fremvise, tilbyde prøvekørsel og sælge biler hjemme hos kunderne.

Erhvervsministeriet har meddelt at mens bilforhandlerne skal holde forretningen lukket for privatkunder, må privatkunder gerne modtage besøg og få fremvist, prøvekøre og handle bil hjemme hos dem selv.

Bilforhandlerne skal fortsat holde egen salgslokaler lukket for privatkunder mens erhvervskunder fortsat må betjenes i forretningerne. Værksteder må gerne holde åbne så alle kunder kan fortsat få serviceret og repareret deres biler.

Alle DBFUs medlemmer sætter naturligvis sikkerheden først og overholder alle COVID-19 restriktioner og anbefalinger.

Læs mere

2020 blev med afstand nyt rekordår for brugtbilshandlen

Pressemeddelelse 7. januar 2021

Aldrig før er der i Danmark handlet så mange brugte biler som i 2020, hvor særligt de brugte mini- og mikrobiler hittede blandt danskerne. Nyvognssalget ramte til gengæld laveste niveau siden 2014, men var i højere grad end nogensinde præget af lavemissionsbiler.

Coronapandemiens konsekvenser for danskernes forbrug kan blandt andet aflæses på sidste års bilhandel. Ifølge en analyse fra Spar Nord og Bilbasen rundede antallet af brugtbilshandler renset for dobbeltregistreringer i 2020 hele 440.000, hvilket med længder slår den hidtidige rekord på 380.000 handler fra 2019.

Salget af nye biler, der de seneste år har været drivkraften bag en markant fremgang i antallet af bilhandler i Danmark, ramte ifølge analysen 198.000 enheder, hvilket er det laveste niveau siden 2014 og svarer til en nedgang på 12 procent sammenlignet med 2019.

– Coronapandemien er den primære årsag til det ændrede bilforbrug. I krisetider ser vi ofte en tendens til at holde igen med de større – og mindre værdifaste – investeringer, som en ny bil må karakteriseres som. Har man behov for at købe en bil, vil mange derfor i sådanne perioder kigge mod billigere alternativer, hvilket løfter brugtbilsalget. Generelt har det holdt hånden under bilhandlen, at dansk økonomi er kommet bedre gennem krisen end ventet. Massive hjælpepakker og aftaler om arbejdsdeling har betydet, at danskerne i stort omfang har bibeholdt deres job, mens de udbetalte feriepenge og de rekordstore indeståender i banken har betydet, at mange danskere har haft fint med penge mellem hænderne, fortæller cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm og fortsætter:

– Usikre perioder vil ellers normalt føre til, at flere familier dropper fx bil nummer to for i stedet at vælge offentlig transport, men lige netop corona kan have vendt op og ned på den adfærd. Den offentlige transport har været præget af både nedlukninger og øgede restriktioner som fx krav om brug af mundbind, og det kan have været medvirkende til, at flere danskere har valgt at udskifte togkortet med en bil i den billigere ende af prisskalaen.

Og netop billige brugtbiler har der i 2020 været mange flere af end tidligere, lyder det fra markedsanalytiker hos Bilbasen Jan Lang:

– Da krisen for alvor brød ud, og salget derefter gik nærmest helt i stå i en kort periode, hobede bilerne sig op hos forhandlerne, hvilket førte til betydelige prisnedsættelser. Faktisk så vi allerede inden corona, at der var flere brugte biler på markedet end normalt – en tendens, som pandemien forstærkede ret markant og pludseligt, siger Jan Lang.

Det er særligt mini- og mikrobiler, der har drevet udviklingen i brugtbilshandlen med VW Up, Peugeot 108 og Toyota Aygo som de absolutte topsællerter. Samlet blev det dog VW Golf VII, der blev den mest solgte brugtbil i 2020 med over 7.500 solgte.

Nybilsalg præget af lavemissionsbiler
Vender vi blikket mod 2020’s mere haltende salg af nye biler, springer én tendens i øjnene. For mens det generelle nyvognssalg gik ned, gik salget af de såkaldte lavemissionsbiler markant op. Alene i november udgjorde el- og hybridbiler hele 20 procent af det samlede salg af nye biler. I starten af året lå den andel på blot fire procent.

– Der sker rigtig meget inden for lavemissionsbiler i disse år, og det øgede salg hænger særligt sammen med, at lavemissionsbilerne er blevet markant bedre end for blot få år siden, hvilket betyder, at de står stærkere i konkurrencen med de konventionelle biler. Flere bilproducenter tilbyder i dag fjerdegenerationsmodeller, og der kommer hele tiden nye og bedre elbiler på markedet, og alt tyder på, at den udvikling kun vil accelerere de kommende år, siger Jan Lang.

Den mest solgte elbil var en Tesla 3, mens den mest solgte plug-in hybrid var en Ford Kuga.

For yderligere information kontakt venligst:
Cheføkonom Jens Nyholm, Spar Nord. Tlf. 9634 4057 eller jny@sparnord.dk
Markedsanalytiker Jan Lang, Bilbasen. Tlf. 3017 7781, janl@Bilbasen.dk
Presseservice Steffen Mogensen. Tlf. 2845 4665 eller steffen@publicity.dk

 

Læs mere

Ny frist for at omregistrere køretøjer

Fra den 1. januar 2021 skal køretøjer omregistreres indenfor fire hverdage ved bilhandler. Tidligere var fristen på tre uger. Ændringen er en fordel for bilisterne – blandt andet fordi der vil opstå færre uenigheder mellem køber og sælger ved private bilhandler.

Læs mere

Nyheder |

Meninger og forslag, der er til gavn for dig,
som vil sælge eller købe en brugt bil.

Kontakt

Dansk Bilforhandler Union
Fuldbyvej 15
4180 Sorø

77 77 40 00
info@dbfu.dk

OBS! Forbrugerhenvendelser kun skriftligt via mail.

[buttons]